Dağlı Sigorta

Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı’nın Mesajı

Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı’nın Mesajı

Şirketimizin Çok Değerli Acenteleri,

Sevgili Arkadaşlarım,

Dünyayı ve ülkemizi içine alan ciddi bir salgın hastalık sorunu ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de görülen Covid-19 vakasının yarattığı sosyal ve ekonomik kriz ülkemizde de yaşanmakta ve büyük oranda da etkisini göstermektedir.

Bu olağanüstü durum karşısında hükümetimiz birtakım önlemler almış, uygulamaya koymuştur.

Bu gibi olağanüstü dönemlerde tüm sektörler gibi sigortacılık sektörü üzerlerine düşeni yapacaktır.

Alınan birtakım önlemlerle krizin en az zararla atlatılmasına çalışılacaktır fakat özellikle genelde Sigortacılık Sektörü özelde de tüm Sigorta Şirketlerimiz için bu dönemde daha zor geçecek ve özellikle alım gücü ciddi olarak zarar gören sigortalılarımızın alım güçlerinde ciddi azalmalar yaşanacaktır. Kasko Sigortaları başta olmak üzere diğer branşlarda da talepte ciddi azalmalar yaşanabilecektir inancındayım. Bunu tersine çevirmek için çok yetenekli, çok değerli siz değerli acentelerimizin bunu tersine çevirmek için çok ciddi çaba ortaya koyacağınıza inanmaktayım. İçinde bulunduğumuz dönemde, herkesin ilk önceliği mevcut Sigortalısını ve Poliçelerini en iyi bir şekilde korumak olmalıdır. Akabinde de yeni müşteri sayılarının artması için yoğun gayret gösterilmelidir.

Öncelikle hepimiz sağlığımızı korumalıyız. Salgına karşı önerilen tedbirlere uymalıyız. Gerisini elbirliği ile çalışarak muhakkak aşabiliriz.

Birlikte çalışarak, birbirimize destek olarak varsa kayıplarımızı minimize etmemiz mümkündür. Bunun için Şirketimiz Dağlı Sigorta üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazırdır ve tüm Yönetici ve Teknik Uzman kadrosu ile çalışmaktadır. İlk günden itibaren Whatsapp ve Viber hatları başta olmak üzere “Evden Hizmet”, “Temassız Poliçe”, “Kesintisiz ve Online Hizmet” Modeli ile sizlerin de desteğiyle başarılı olarak Sigortalılarımızın yeni poliçe taleplerini, poliçeden doğan prim ödemelerini ve hasar müracaatlarını yapmakta bizler de bu taleplere hızlı cevap vermekteyiz.

Özellikle şunu ifade etmek isterim ki açıklanan Ekonomik Tedbirlerle ilgili KKTC Sigorta Sektörü ve Sigorta Şirketlerimiz için diğer tüm sektörlerin talepleri benzeri iyileştirmeler beklerken kabul edilemez ek Vergi Yükümlülükleri getirilmiştir. Her “3 ayda olmak üzere” 2020 yılından itibaren (hemen) başlamak üzere “Kurumlar Vergisinin” Peşin olarak tahsil edilmesi yönüne gidilmiştir. Bütün maliyet hesapları bu anlamda sapacak, üstüne bir de tahsilat sorunu eklenmesi ile birlikte hizmetlerimizin çok daha önemli ve dikkatli hale gelmesine sebebiyet verecektir.

Şirketimiz Dağlı Sigorta Ailesi olarak Covid-19 nedeniyle yaşanan zor koşulların sizlerin anlayışıyla desteğiyle ve birlikte üstesinden gelmek ve kendi Sigortalılarının yanında olmak için el ele vermeyi ve daha çok çalışmayı hedeflemektedir.
Alınan tüm bu tedbirlere ilaveten siz değerli acentelerimiz için ilerleyen günlerde ekonomik konjonktüre göre de sizlere bilgi veriyor olacağım.

Sağlam, kayıpsız bir sigortacılık sistemi, tekrardan güzel günlere ulaşmamız en büyük isteğim. Bu sebepten ötürü tüm değerli acente ve sigortalılarımızın haklarını en üst düzeyde azami şekilde korumayı hedeflemekteyiz elimizden gelen en iyi desteği vermeyi 52 yıllık geleneğimiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Web Sayfamız (www.daglisigorta.com/) her türlü teknolojik düzenlemelerle daha kolay ödeme yapma alt yapısıyla hizmete girmiştir. Kapalı olan Şirketimizin zararsız, kayıpsız en önemlisi de sağlıklı açılması için sabırsızlandığımızı ifade etmek isterim.

En kısa sürede yeniden sağlıklı günlerimize kavuşmamızı temenni eder saygılar sunarım.

Hepinizi çok özledim.