Dağlı Sigorta

Ersan Dağlı'dan 'Tarım ve Hayvancılık Sigortaları' için yeni öneri

Ersan Dağlı'dan 'Tarım ve Hayvancılık Sigortaları' için yeni öneri

Son günlerde meydana gelen yangınlarda toplamda 4000 dönüm arazinin ve buna bağlı olarak 1000 ton arpa ve buğdayın, emek ve umutların kül olduğu, yok olduğu görülmektedir. Üreticinin bu zararının karşılanıp karşılanmayacağının sigortacılık bağlamında sorgulanmasının zamanının geldiğini düşünmekteyim. Kıbrıs Gazetesi 22 Mayıs 2020 tarihli başyazısı köşesinde bu konu detayları ile ele alınmış, aynı zamanda bu andan itibaren de Genel Tarım Sigortası Fonu'nun teminat kapsamı, fiyat ve primlerinin ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. 
Hasada beş kala yanan arpa ve buğdayın bedeli üreticiye ödenecek mi? Aslolan soru budur ve yanıtlanmalıdır. Peki ne yapılmalıdır? Kanaatimce, Tarım ve Hayvancılık Sigortaları ivedilikle ÖZEL SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE açılmalıdır. Bu alanda başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Tarım ve Hayvancılık Sigortaları Özel Sigortacılık kapsamında yer almakta ve poliçe satışı yapılmaktadır. Ayrıca dünyada sadece tarım sigortası yapmak için kurulan sigorta şirketleri de bulunmakta, reasürans da yapılabilmektedir. Çiftçilerimiz ürünlerini doğal afetler, don, dolu ve yangın risklerine karşı sigorta ettirebilmelidir. Üreticiye bir bedel ödeyerek sigortalama fırsatı verilmelidir. KKTC Tarım Sigortaları Fonu tamamen ortadan kaldırılmalı, özel sektöre devredilmelidir. KKTC’de faaliyet gösteren Yurt Dışı Şube Sigorta Şirketleri ve Merkezleri Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren sigorta şirketlerimizi sadece Tarım ve Hayvancılık alanlarında faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır. Ayrıca yine KKTC’de faaliyetine devam eden kamu ağırlıklı sigorta şirketlerinin de bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerini düzenlemeleri sağlanmalıdır.
KKTC Hükümetine ve saygıdeğer Kamuoyuna saygı ile duyurulur.