Dağlı Sigorta

Kara Sınır Kapılarına Yönelik Bakanlar Kurulu Düzenlemesi Duyurusu

Kara Sınır Kapılarına Yönelik Bakanlar Kurulu Düzenlemesi Duyurusu
KARA SINIR KAPILARINDAN KKTC'YE ARAÇLARI İLE GELEN  ZİYARETÇİLERE DÜZENLENECEK OLAN  POLİÇELER ALINAN BAKANLAR KURULU KARARI İLE  SADECE SINIR KAPILARINDA DÜZENLENEBİLECEKTİR.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, deniz ve kara sınır kapılarında araçları ile ülkemize gelen ziyaretçilerin araç sigortaları ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu H(K-I)386-2017 sayı ve 14.2.2017 tarihli kararın 1’inci ve 2’nci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi:

 

1. Deniz sınır kapılarından, KKTC’ye araçları ile gelen ziyaretçiler araçlarını ülkeye giriş gümrüklerinde ve/veya sınır kapılarında ülkede kalacakları süre için değiştirilmiş şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında ruhsat ve lisans almış bir sigorta şirketine, yalnızca bu sigorta şirketinin teknik personelleri tarafından düzenlenmiş olması şartı ile Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası yaptırmak zorundadır.

 

2. Kara sınır kapılarından, KKTC’ye araçları ile gelen ziyaretçiler araçlarını sadece ülkeye giriş gümrüklerinde ve/veya kara sınır kapılarında değiştirilmiş şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında ruhsat ve lisans almış bir sigorta şirketine, yalnızca bu sigorta şirketinin teknik personelleri tarafından düzenlenmiş olması şartı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin sınır kapıları için belirlediği ve Sigorta Yöneticisinin onayladığı fiyat tarifesinden, Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası yaptırmak zorundadır