Dağlı Sigorta

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Website Ziyaretçisi,

Bu Website’yi ziyaret etmeniz ve bu Website vasıtasıyla Dağlı Sigorta Limited’in  sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, ve işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu Website’yi ziyaret etmekle ve bu Website vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Dağlı Sigorta limited tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Dağlı Sigorta Limited ‘in  koruması altındadır. Dağlı Sigorta Limited , 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“Yasa”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Dağlı Sigorta Limited tarafından   , Dağlı Sigorta limited  Gizlilik Politikası kapsamında Yasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

Bu Website’ye girilen bilgilerin (özlük bilgileri,  KKTC  kimlik numarası, araç plaka no ve kullancıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Website üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu web sitesine girmeleri gerekmektedir. Website’de, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

1. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

a. Tarafınızca sağlanan bilgiler:

Website’yi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için Website’de sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi v erilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya acentenin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda DAĞLI SİGORTA LİMİTED  hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle DAĞLI SİGORTA LİMİTED  bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

Website’yi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Website’de servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, DAĞLI SİGORTA LİMİTED , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Sigorta poliçelerinizin yenilenmesi esnasında  araç motor güçü , yakıt cinsi  ve araç direksiyon yönüne ait bilgiler    SBM  kaynaklarından elde edilen bilgilerdir.

2. Kişisel Verilerin Kullanımı ve Onaylar

Bu Website’yi ziyaret etmekle ve bu Website vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu Website aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, DAĞLI SİGORTA LİMİTED  ve bunların acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, DAĞLI SİGORTA  ve  acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında Website’yi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı DAĞLI SİGORTA LİMİTED  herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde  DAĞLI SİGORTA LİMİTED  işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

Yasa ,  Yasa Gücünde  Kararname, Tüzük  veya Genelge . yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

DAĞLI SİGORTA LİMİTED’in kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesinin" ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerdir. 'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde DAĞLI SİGORTA LİMİTED  tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça DAĞLI SİGORTA LİMİTED 'e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden DAĞLI SİGORTA LİMİTED’in, DAĞLI SİGORTA LİMİTED ‘in  Acentelerinin bu Website’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Website’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Dağlı Sigorta Limited  işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın Website’de yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Dağlı Sigorta Limited ’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Website’de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.

Kullanıcılar işbu sözleşmeyle ilgili her türlü soru ve bilgiyi 0392 444 0900 nolu telefon numarası ve info@daglisigorta.com -mail adresine iletebilir.

Kişisel Verilerin Korunması

60-2010  Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) yasası   başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında web sitemiz ve acentelerimiz aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.

 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“Yasa”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde  Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükler yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Sigorta teklifi, bilgilendirme formu ve Sigorta poliçeleri üretim aşamasında sözleşmelerin taraflarına ait kişisel veriler; web sitemiz, acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tercihlerine göre müşterilerimizin açık rızaları ile derlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

60-2010  Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) yasası   çerçevesinde ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabilmekte olup ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede sigorta teklifi, bilgilendirme formu poliçe üretimi aşamalarında sigortalılık sıfatınızın devam ettiği süre içinde ve sonrasında kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Şirketimiz DAĞLI SİGORTA LİMİTED  tarafından muhafaza edilip vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel Verileriniz sizlere daha iyi bir hizmet deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“Yasa”)  kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,

İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepler 0392 444 0900 numaralı çağrı merkezimizi aramak suretiyle Şirketimize  aktarılabilir.

(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.